Vi tar uppdrag som antikvarisk medverkande för byggnader som är skyddade enligt Kulturmiljölagen (KML).

Länsstyrelsen har i samband med tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950) (KML) eller vid
bidragsgivning enligt förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
möjlighet att villkora att arbeten ska utföras under antikvarisk medverkan. I tillstånds- och
bidragsbeslut har länsstyrelsen även möjlighet att villkora att arbetet ska dokumenteras och
sammanfattas i en antikvarisk rapport. Det är den som söker om tillstånd eller bidrag som anlitar antikvarisk medverkande. 

Vanligt förekommande uppgifter för antikvarisk medverkande är bland annat:
• Bistå byggherren med råd.
• Delta i byggmöten och besiktningar.
• Bevaka och värna de kulturhistoriska aspekterna.
• Lämna detaljanvisningar, t.ex. den exakta dragningen av en ledning eller placeringen av en
nytillkommande byggnadsdetalj.
• Bevaka vad som framkommer under arbetet, t.ex. när ytskikt eller senare tillägg avlägsnas
eller murverk friläggs.
• Dokumentera iakttagelser av byggnadshistorisk art.
• Uppmärksamma planerade och gjorda avvikelser från tillståndsbeslutet.
• Se till att material för återanvändning demonteras varsamt och förvaras på lämpligt sätt tills
det återmonteras.
• Sammanställa rapport efter avslutat arbete. 

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.