Vi upprättar miljökonsekvensbeskrivningar för kulturmiljö.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en bedömning av vilka effekter ett visst beslut kan få för miljön. Kraven på miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar ställs i miljöbalkens sjätte kapitel och innebär i korthet att en exploatör eller verksamhetsutövare är skyldig att som underlag för beslut beskriva konsekvenserna av olika tänkta förändringar. Påverkan på kulturmiljö är en av de frågor som ska behandlas i en MKB.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.