Vi tar uppdrag som antikvariska kontrollanter enligt Plan- och Bygglagen.

Enligt Plan- och Bygglagen ska ändring av en byggnad utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess kulturhistoriska värden tas tillvara. Kontrollen av att detta uppfylls ska ske genom dokumenterad egenkontroll hos byggherren eller genom kontroll av fristående sakkunnig kontrollant av kulturvärden.

En sakkunnig kontrollant avseende kulturvärden skall följa ombyggnadsprojekt från planering till genomförande och besiktning. Samtliga på Lindholm Restaurering är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden (KUL) enligt BFS 2006:6 KUL 1/BFS 2011:15 KUL 2.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.