En vård- och underhållsplan syftar till att säkra en byggnads tekniska status och kulturhistoriska karaktär i ett längre perspektiv. Vård- och underhållsplanen innehåller nödvändiga underhållsåtgärder i cykliska tidsintervall. Genom att koppla vårdplanen till en ekonomisk kalkyl skapar man en långsiktig grund för en både varsam och effektiv fastighetsförvaltning.

Vi har haft förmånen att utarbeta vård- och underhållsplaner för ett flertal kultur- och kyrkobyggnader och vi erbjuder högkvalitativa planer baserade på Riksantikvarieämbetets riktlinjer. Vi har ett inarbetat kontaktnät av konsulter inom olika områden och kan därför förmedla ett helhetsperspektiv på en byggnads framtida underhållsbehov.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.