En kulturhistorisk förundersökning syftar till att beskriva och bedöma en byggnads eller en bebyggelses kulturhistoriska kvaliteter. Det krävs omfattande historisk kunskap för att göra en väl avvägd antikvarisk och teknisk bedömning. Därför genomförs oftast en kulturhistorisk förundersökning inför underhåll eller ombyggnad. I samråd med våra beställare tar vi fram individuellt utformade förundersökningar som passar det aktuella projektets storlek och behov.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.