Vi utför antikvariska utlåtanden i samband med bygglovsansökningar. Om en byggnad eller miljö bedöms kulturhistoriskt värdefull kan kommunen vid ansökan om bygglov ställa krav på ett antikvariskt utlåtande. I utlåtandet görs en bedömning av hur den planerade förändringen påverkar byggnadens eller miljöns kulturhistoriska värden.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.