Vi har lång erfarenhet av arbete med kyrkliga kulturminnen och miljöer och utför bygg- och projektledning vid projektering och genomförande av restaureringsentreprenader avseende kyrkor. Vi tar även uppdrag som antikvarisk medverkande enligt Kulturmiljölagen samt upprättar vård- och underhållsplaner för kyrkor. Kyrkogårdsinventering samt vårdprogram för hela kyrkogårdar är andra tjänster vi erbjuder.

Vi kan även vara behjälpliga med att upprätta ansökningshandlingar för tillstånd enligt Kulturmiljölagen samt med att upprätta bidragsansökningar för kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.