Rådhuset

Rådhuset har stått utan hyresgäst sedan 2010 då tingsrätten flyttade till nybyggda lokaler på Ullevigatan. I samband med detta påbörjades ett arbete med att flytta kommunstyrelsen till rådhuset och återigen använda huset för stadens politiska styrning.

Rådhuset omgestaltades och byggdes till av Gunnar Asplund 1937 för Göteborgs tingsrätt. Tillbyggnaden fick stor uppmärksamhet eftersom den hade ett modernt formspråk men ändå anslöt till den äldre delen av rådhuset på ett balanserat sätt. Asplunds sätt att arbeta med rådhuset har studerats på arkitekturskolor runt om i världen och tillbyggnaden tillhör arkitekturhistoriens milstolpar. Rådhuset är byggnadsminne och skyddat genom kulturminneslagen.

Lindholm Restaurering har haft förmånen att genomföra en omfattande kulturhistorisk inventering av rådhuset och att arbeta som antikvarisk sakkunnig från förstudie fram till projektering.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.