Pennygången

Högsbo, sydväst om Göteborgs centrala delar, är en stadsdel som till största delen uppfördes under 1950- och 60-talet. Bergsplatån som kom att bli Högsbohöjd planlades från 1959. Pennygångens bostadsområde uppfördes under åren 1959-1962 och är ett välbevarat tidigt och tidstypiskt elementhusbygge.

Pennygångens kulturhistoria utreddes och dokumenterades år 2014 av Lindholm Restaurering AB på uppdrag av Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret. Pennygången stod då inför renovering och eventuell ombyggnad. År 2015 vidareutvecklades den kulturhistoriska dokumentationen med ett gestaltningsunderlag för kompletterande nybyggnation i Pennygången. Uppdragets beställare denna gång var Stena Fastigheter Göteborg.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.