Papyrusområdet

Lindholm Restaurering har utarbetat ett antikvariskt kunskapsunderlag för Papyrusområdet i Mölndal. Underlaget, framtaget på uppdrag av Mölndala Fastighets AB, används i arbetet med en ny detaljplan och har tagits fram för att belysa kulturhistoriska kvaliteter i området.

Papperstillverkning i Mölndal har pågått ända sedan 1653 då det första pappersbruket grundades vid vattenfallen. Områdets bebyggelse idag representerar pappersbrukets historia från tidigt 1800-tal till den senare delen av 1900-talet och omfattar såväl bostäder som fabriksbyggnader och lager. Byggnaderna har ett varierande uttryck med skiftande arkitektoniska stilar och material som tillsammans bidrar till upplevelsen av ett område med en lång historia.

Papyrusområdet har till största delen stått tomt och i väntan på ny användning sedan pappersfabrikens avveckling i mitten på 2000-talet.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.