Marstrand

Kulturmiljöanalys och konsekvensbeskrivning inför detaljplan

En ny detaljplan har antagits för norra delen av Marstrandsön som omfattar byggnaderna Societetshuset och Båtellet med omgivning. Hela Marstrandsön är identifierat som riksintresseområde för kulturmiljövården. En fördjupad studie av riksintressets kvaliteter togs därför fram som ett underlag till den nya detaljplanen.

http://www.kungalv.se/contentassets/5e89af3c92954d968e73e7bfedd628e9/kulturmiljoanalys.pdf

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.