Magasinet

Magasinet är en av de byggnader som ingick i området kring den gamla Juvelkvarnen vid Eriksberg. Byggnaden uppfördes 1914 som lagerlokal för mjöl och andra varor som transporterades till och från kvarnen.

Kvarnverksamheten lades ned 2001 och anläggningen togs då över av JM Bygg som hade planer på att bygga om de gamla tegelhusen till bostäder. Då det fanns stora tekniska problem med att använda den befintliga stommen demonteras nu tegelfasaden och byggs upp igen med en ny konstruktion. Lindholm Restaurering har tagit fram en beskrivning av återuppbyggnaden där det ursprungliga teglet återanvänds och kompletteras med nytt och arbetar löpande med projektet som teknisk och antikvarisk sakkunnig.

 

Länk till JM:s hemsida

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.