Hôtel Eggers

Hôtel Eggers är Göteborgs äldsta hotell. Hotellverksamhet har bedrivits kontinuerligt sedan 1870-talet. Hotellet, som idag upptar ett kvarter, består av flera sammanbyggda byggnader. Den äldsta delen med känt byggnadsår är byggnaden mot öster uppförd 1814 som delvis utgör huvudentré idag.

Hôtel Eggers har i detaljplan försetts med ett antal skydds- och varsamhetsbestämmelser som gäller både exteriör och interiör. Utökad bygglovplikt gäller vid ändring och underhåll av exteriörer och interiörer som omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser. Vid åtgärder som berör exteriörer och interiörer som omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser ska antikvariskt sakkunnig medverka.

Lindholm Restaurering AB utförde 2016, på uppdrag av Higab, en kulturhistorisk inventering och varsamhetsplan inför en planerad tillbyggnad och interiör ombyggnation av hotellet.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.