Högsbo - kulturmiljöunderlag

Lindholm Restaurering har utarbetat ett kulturmiljöunderlag för området omkring Guldmyntsgatan i Högsbo på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret. Kulturmiljöunderlaget används i arbetet med en ny detaljplan och är framtaget för att belysa kulturhistoriska kvaliteter i området.

I uppdraget ingick även en dokumentation av Högsboskolan som senare revs för att ge plats åt nya bostadshus.

 

Se utredningen på Göteborgs Stads hemsida »

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.