Carlanderska sjukhuset

Kulturmiljöunderlag
Antikvarisk medverkan

Carlanderska sjukhuset uppfördes 1927 efter ritningar av arkitekt Arvid Bjerke. Sjukhuset tillkom efter en donation av två medlemmar i familjen Carlander och byggnaden har ända sedan uppförandet använts för vårdändamål. Till anläggningen hör en stor park med portvaktsstuga och ett litet kapell.

Då Carlanderska sjukhuset behövde utöka lokalerna var ambitionen att komplettera med en ny byggnad som utgick ifrån den gamla sjukhusbyggnadens och parkens kvaliteter. Ett kulturmiljöunderlag togs fram för att belysa sjukhusmiljöns kulturhistoriska och arkitektoniska värden.


Tillbyggnaden stod klar 2017.


http://carlanderska.se/wp-content/uploads/2014/01/Carlanderska_kulturmiljounderlag_utokat-
20140228.pdf

http://www.white.se/projects/tillbyggnad-carlanderska- sjukhuset/

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.