Billdals gård, arbetarbostäder

Billdals gård har anor som sträcker sig tillbaka till 1500-talet, men de byggnader som finns här idag är från 1860-talet och framåt. Det var då James R. Dickson köpte Billdals gård och lät bygga en stor sommarvilla här. Det är denna byggnad i palladiansk renässansstil som fortfarande utgör huvudbyggnaden på gården. Efter Dicksons död togs Billdals gård först över av byggmästare Krüger och sedan av Charles Felix Lindberg. 1910 köptes gården av Gustav Werner som utökade egendomarna till att omfatta även närliggande gårdar samt Stora Amundön. Lantbruket på gården moderniserades och under 1910-talet uppfördes ny stall- och ladugårdsbyggnad samt växthus och mejeri. Under samma tid uppfördes två bostadshus för de anställda på gården.

Lindholm Restaurering har medverkat som sakkunniga vid renoveringen av de båda arbetarbostäderna. I uppdraget ingick även att ta fram ett färgsättningsförslag för såväl exteriör som interiör. Förslaget tog sitt avstamp i de kulörer som påträffades i de äldsta färgskikten och anpassades för att överensstämma med byggnadens ursprungliga karaktär.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.