Molinsgatan 11

Portgången på Molinsgatan 11 var i behov av en allmän upprustning. Marken var belagd med asfalt och i taket hade man monterat en laserad träpanel. I portgången mot gården fanns grå steniskivor monterade på den putsade fasaden.

Lindholm Restaurering tog fram ett restaureringsförslag som utgick ifrån husets karaktär och arkitektur. Marken belades med traditionell gatsten, taket putsades och fick enkla takrosetter. Steniskivorna demonterades och fasaden putsades. En kulör togs fram som harmonierade med portgångens murade bröstning och nya armaturer i klassisk stil fick komplettera den restaurerade entrén.

 

Övriga projekt

031 – 336 09 40   •   info@lindholm-restaurering.se


© Copyright Lindholm Restaurering AB