Högsbo - kulturmiljöunderlag

Lindholm Restaurering har utarbetat ett kulturmiljöunderlag för området omkring Guldmyntsgatan i Högsbo på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret. Kulturmiljöunderlaget används i arbetet med en ny detaljplan och är framtaget för att belysa kulturhistoriska kvaliteter i området.
   I uppdraget ingick även en dokumentation av Högsboskolan som senare revs för att ge plats åt nya bostadshus.

 

Se utredningen på Göteborgs Stads hemsida »

 

Övriga projekt

031 – 336 09 40   •   info@lindholm-restaurering.se


© Copyright Lindholm Restaurering AB