fd Bergslagsbanans stationshus

Bergslagsbanans stationshus, som numera kallas Vita huset, ritades av arkitekterna Axel och Hjalmar Kumlien och stod färdigt 1881. Stationshuset är byggnadsminne.

Vita huset skall ingå i ett framtida regionens hus och sammanlänkas med en ny byggnad. Vita huset skall fungera som en entrébyggnad med egen karaktär och kontrastera det nya husets moderna arkitektur. I samband med ombyggnaden ska de välbevarade delarna av stationshuset restaureras och de arkitektoniska kvaliteterna tas tillvara i en ny inredning. Lindholm Restaurering har arbetat som antikvarisk sakkunnig i projekteringen av nya Vita huset.

 

Övriga projekt

031 – 336 09 40   •   info@lindholm-restaurering.se


© Copyright Lindholm Restaurering AB