Om företaget

Lindholm Restaurering AB är ett konsultföretag med specialinriktning på restaurering och varsam ombyggnad av kulturhistoriska byggnader. Vi tillhandahåller högsta kompetens inom ett brett spektra av byggrelaterade tjänster för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer.

I takt med att intresset för vård och restaurering av kulturbyggnader har ökat har vi utvecklat en tydlig kompetens för att möta våra beställares behov. I alla våra uppdrag är vår målsättning att verka för en långsiktig förvaltning av kulturhistoriska byggnader och miljöer. Vi har gedigna kunskaper inom byggnadshistoria, äldre material och byggnadstekniker liksom ett väl utarbetat antikvariskt förhållningssätt.

Sedan starten 1994 har vi haft förmånen att få arbeta med en mängd varierande objekt och olika arbetsuppgifter. Verksamheten har emellertid alltid koncentrerats till kulturhistoriska byggnader av varierande ålder. Viktiga ledord för vår verksamhet är tydlighet, byggnadshistoria, materialäkthet, flexibilitet och hållbarhet.

För uppdragsgivare runt om i landet erbjuder vi spetskunskap inom det
byggnadstekniska och antikvariska verksamhetsfältet. Våra beställare är i
huvudsak fastighetsägare, byggföretag, länsstyrelser, kommuner, arkitektfirmor
och kyrkliga samfälligheter.

031 – 336 09 40   •   info@lindholm-restaurering.se


© Copyright Lindholm Restaurering AB